5 สัตว์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์

ค้นหาว่าสมาชิกของอาณาจักรสัตว์ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้อย่างไร ตั้งแต่การปูทางให้มนุษย์ได้บินในอวกาศไปจนถึงการโค่นบิน ลาดิน 1. ไลก้า เจ้าโง่ที่กลายเป็นผู้บุกเบิกอวกาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ไลกา (แปลว่า “บาร์เกอร์” ในภาษารัสเซีย) เดินทางด้วยยานอวกาศสปุตนิก 2 ของโซเวียต กลายเป็นสัตว์ชนิดแรกที่โคจรรอบโลกและปูทางสู่การบินอวกาศของมนุษย์ นักบินอวกาศสุนัขได้ทำภารกิจครั้งประวัติศาสตร์เพียงหนึ่งเดือนหลังจากการปล่อยดาวเทียมสปุตนิก 1...